Polityka prywatności

HOOPS / hoopearrings.ie („MY / NAS / NASZ”) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ OCHRONA I SZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka (wraz z wszelkimi informacjami o ochronie prywatności wyświetlanymi na stronie www.hoopearrings.ie („nasza strona”) lub w inny sposób przekazanymi Tobie) określa podstawę, na której będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz tego, jak będziemy je traktować.

Dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) administratorem danych jest www.hoopearrings.ie (info@hoopearrings.ie) T / A HOOPS. Przetwarzając Twoje dane, będziemy przestrzegać RODO i wszystkich innych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności obowiązujących w Irlandii od czasu do czasu.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ OD CIEBIE LUB O CIEBIE

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie Twojej relacji z nami.

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie:

• Informacje, które podajesz wypełniając formularze na naszej stronie lub za pomocą innych środków elektronicznych, telefonicznie lub odwiedzając nasze sklepy lub uczestnicząc w naszych wydarzeniach. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej witryny, subskrypcji naszego serwisu lub żądania dalszych usług lub wyszukiwania produktu. Możemy również poprosić Cię o informacje, gdy bierzesz udział w sponsorowanym przez nas konkursie lub promocji oraz gdy zgłaszasz problem z naszą witryną. Informacje, które nam przekazujesz, mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane finansowe i informacje o karcie kredytowej, a także inne informacje.

• Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji lub komunikacji.

• Szczegóły transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem naszej witryny, w naszym sklepie lub w inny sposób, realizacja zamówień oraz wszelkie późniejsze komunikaty dotyczące zakupu.

• Szczegóły Twoich wizyt w naszej witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, dzienniki sieciowe i inne dane komunikacyjne, niezależnie od tego, czy jest to wymagane dla naszych własnych celów rozliczeniowych lub w inny sposób, oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp.

• Nagrania telewizji przemysłowej w naszych sklepach ze względów bezpieczeństwa.

Aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu dane, zapoznaj się z częścią „Jak wykorzystujemy dane o Tobie” poniżej.

Nie zbieramy rutynowo żadnych „specjalnych kategorii” danych osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych) ani nie zbieramy żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach. Jeśli będziemy musieli przetwarzać takie dane w określonym celu, wyjaśnimy Ci to w odpowiednim czasie i uzyskamy Twoją zgodę na takie przetwarzanie.

Możemy zbierać informacje o Twoim komputerze, w tym, jeśli to możliwe, Twój adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, w celu administrowania systemem i analizowania naszej bazy klientów poprzez agregowanie takich danych w anonimowych raportach. Możemy przekazywać te zbiorcze informacje naszym reklamodawcom jako dane statystyczne o działaniach i wzorcach przeglądania naszych użytkowników, ale te zanonimizowane dane nie identyfikują żadnej osoby. Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Ciebie, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE O Tobie

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo i opieramy się na odpowiedniej podstawie w celu zgodnego z prawem przetwarzania w każdym przypadku. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach, opierając się na wskazanej podstawie przetwarzania:

Tam, gdzie musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.

• Aby zapewnić Ci informacje, produkty lub usługi, o które prosisz (dane kontaktowe).

• Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami (dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności i wszelkie informacje dotyczące personalizacji lub statusu relacji).

Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub osoby trzecie) i przeprowadziliśmy ocenę w celu ustalenia, że przetwarzanie w tych interesach (wymienione poniżej) nie przeważa nad Twoimi interesami i prawami podstawowymi, biorąc pod uwagę charakter i wpływ przetwarzania oraz wszelkie odpowiednie zabezpieczenia, jakie możemy wprowadzić.

• Aby zapewnić, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera (identyfikatory online (w tym pliki cookie), dane o lokalizacji i inne informacje techniczne).

• Dostarczanie informacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt w takich celach w zakresie, w jakim zgoda jest wymagana przez prawo) (dane kontaktowe i wszelkie informacje dotyczące preferencji personalizacji lub statusu relacji ).

• Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, jeśli zdecydujesz się to zrobić (identyfikatory online (w tym pliki cookie), dane o lokalizacji i inne informacje techniczne).

• Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym serwisie (dane kontaktowe).

• Aby zachować podstawową ilość informacji o Tobie i Twojej historii zakupów, aby zapewnić Ci obsługę klienta dostosowaną do Twoich upodobań i wszelkich specjalnych okazji / rocznic, o których możemy być świadomi (dane kontaktowe, historia płatności i wszelkie informacje dotyczące personalizacji lub status związku).

Tam, gdzie musimy przestrzegać zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

• Zachowanie podstawowych szczegółów transakcji na potrzeby sprawozdawczości podatkowej (dane kontaktowe i historia transakcji).

Gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie.

• Aby korzystać z niektórych nieistotnych plików cookie na naszej stronie (więcej informacji można znaleźć w naszej polityce plików cookie) (identyfikatory online, dane dotyczące lokalizacji i inne informacje techniczne). Masz prawo wycofać zgodę na takie wykorzystanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, ale pamiętaj, że niektóre lub wszystkie części naszej witryny mogą być już niedostępne.

• W celu wysyłania bezpośredniej komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (dane kontaktowe). Masz prawo wycofać zgodę na takie wykorzystanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

INNE ZASTOSOWANIA / RODZAJE DANYCH

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie zgodnej z prawem, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i jest to zgodne z pierwotnym celem. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych celów przetwarzania. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie podasz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć Ciebie (na przykład w celu dostarczenia Ci towarów). W takim przypadku może być konieczne anulowanie złożonego przez Ciebie zamówienia na zakup towarów i możemy nie być w stanie zaoferować żadnych usług.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Jeżeli przekazujesz nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące krewnych, partnerów lub innych osób, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie takich osób, że ich dane osobowe mogą być nam udostępniane, oraz przekazanie im odpowiednich informacji o tym, w jaki sposób ich dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas.

MARKETING

Jak wskazano powyżej, możemy wykorzystywać Twoje dane, aby dostarczać Ci informacje o towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować, a my możemy kontaktować się z Tobą w tej sprawie drogą pocztową lub telefoniczną. Jeśli jesteś dotychczasowym klientem, skontaktujemy się z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną w celu przekazania informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży lub zapytania.

Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, zaznacz odpowiednie pole w formularzu. Jeśli jesteś nowym klientem lub zezwalamy wymienionym stronom trzecim na wykorzystanie Twoich danych, my (lub one) skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

CIASTECZKA

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny, co pomaga nam zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę. Jeśli zdecydujesz się nie zezwalać na używanie plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z naszej witryny w całości lub w ogóle.

UJAWNIENIE TWOICH INFORMACJI

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

• Gdy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, aby pomóc w realizacji zamówienia lub w inny sposób świadczyć usługi wsparcia.

• W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu kupującemu lub sprzedającemu taką firmę lub aktywa.

• Jeśli www.hoopearrings.ie lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w takim przypadku dane osobowe klientów będą jednym z przeniesionych aktywów.

• Jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa strony www. hoopearrings.ie, nasi klienci lub inne osoby; Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami, organizacjami i władzami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach lub, w przypadku zakupów dokonywanych bez recepty, w formie papierowej w naszych sklepach, aż do momentu, gdy będzie można sporządzić zapisy elektroniczne (wtedy kopie papierowe zostaną bezpiecznie zniszczone). Wszelkie transakcje płatności online będą szyfrowane i przeprowadzane przez naszego wyznaczonego agenta (stripe.com) za pośrednictwem bezpiecznej witryny. Tam, gdzie daliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci bezpieczny dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

Dane, które przetwarzamy o Tobie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), gdzie nasi zewnętrzni usługodawcy (lub inni zewnętrzni odbiorcy danych wymienionych powyżej) działają poza EOG. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany w realizację Twojego zamówienia, przetwarzanie Twoich szczegółów płatności i / lub inne usługi pomocnicze niezbędne do dostarczenia przez nas towarów lub usług. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Ilekroć przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony, zapewniając co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

• Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.

• Jeśli korzystamy z usług dostawców, możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają dane osobowe taką samą ochronę, jaką mają w Europie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Wzory umów na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich.

• Jeśli korzystamy z usługodawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony do danych osobowych udostępnianych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Tarcza Prywatności UE-USA.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych poza EOG.

TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych, jak podsumowano poniżej.

Masz prawo do:

1. Poproś o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą”). Dzięki temu możesz otrzymać kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy, i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

2. Poproś o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy o Tobie, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

3. Żądać usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdzie mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany, jeśli ma to zastosowanie, w momencie złożenia wniosku.

4. Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (własnym lub strony trzeciej) i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, tak jak czujesz wpływa na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności.

5. Poproś o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) gdy potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwiłeś się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

6. Żądać przeniesienia swoich danych osobowych do Ciebie lub strony trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie tylko do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z tobą.

7. Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię, czy ma to miejsce w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem info@hoopearrings.ie. Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub masz kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoja prośba jest ewidentnie nieuzasadniona, powtarzająca się lub nadmierna - alternatywnie możemy odmówić spełnienia Twojej prośby w takich okolicznościach.

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Wszelkie istotne aktualizacje zostaną przesłane e-mailem.

KONTAKT

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować na adres info@hoopearrings.ie.

POLITYKA COOKIE

INFORMACJE O NASZYM KORZYSTANIU Z PLIKÓW COOKIE

Nasza strona internetowa www. hoopearrings.ie („nasza witryna”) wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę.

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce lub na dysku twardym Twojego komputera lub urządzenia, jeśli wyrazisz na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy Twojego komputera lub urządzenia.

Istnieje kilka plików cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny, umożliwiając: udany zakup produktów, przejście do właściwej strony i zapisanie osobistych preferencji. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do wykonania przez nas umowy z Tobą, w przeciwnym razie mamy uzasadniony interes w umieszczaniu plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania przez zapewnienie wydajnego działania witryny i zapamiętywania pewnych podstawowych informacji na potrzeby przyszłych wizyt

„Analityczne” pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie, gdy jej używają. Te pliki cookie pozwalają nam również:

• oszacować wielkość naszej widowni i wzorzec użytkowania;

• przechowywać informacje o Twoich preferencjach i produktach, które przeglądałeś lub szukałeś, abyśmy mogli dostosować naszą stronę i dostarczać Ci oferty, które są dostosowane do Twoich indywidualnych zainteresowań;

• przyspieszyć wyszukiwanie;

• rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę;

• rejestrować czasy reakcji stron, długość wizyt na określonych stronach, metody używane do przeglądania strony;

• pomóc nam ulepszyć sposób działania naszej witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy z łatwością znajdą to, czego szukają;

• umożliwić Ci korzystanie z naszej witryny w sposób, który sprawia, że przeglądanie jest wygodniejsze, na przykład poprzez umożliwienie przechowywania produktów w elektronicznym koszyku pomiędzy wizytami.

Niektóre z tych plików cookie są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na poprawie komfortu użytkowania przez zapewnienie, że witryna wyświetla treści odpowiednie dla Ciebie i działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeśli zarejestrujesz się u nas lub wypełnisz nasze formularze online, użyjemy plików cookie do zapamiętania Twoich danych podczas Twojej bieżącej wizyty i wszelkich przyszłych wizyt, pod warunkiem, że plik cookie nie został tymczasowo usunięty.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca.

Należy pamiętać, że nasi reklamodawcy mogą również używać plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli.

Możesz zablokować analityczne i inne pliki cookie, aktywując ustawienie w przeglądarce, które pozwala odmówić ustawienia niektórych lub wszystkich plików cookie. Jeśli jednak użyjesz ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie), możesz nie mieć dostępu do całości lub części naszej witryny. O ile nie dostosowałeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wystawiał pliki cookie, gdy tylko odwiedzisz naszą witrynę i potwierdzisz akceptację naszej polityki plików cookie.

Zwykle nie będziemy używać plików cookie innych niż funkcjonalne i analityczne pliki cookie. W przypadku gdy używamy plików cookie innych niż funkcjonalne lub analityczne pliki cookie, najpierw zapytamy Cię, czy możemy z nich korzystać.

Z wyjątkiem niezbędnych funkcjonalnych plików cookie, wszystkie pliki cookie wygasają po 12 miesiącach.